Beviljade projekt inom SIP Lättvikt, våren 2016 2016-06-14

Vårens utlysning inom SIP Lättvikt resulterade i fyra industriförankrade förprojekt.

Dessa är:

  • Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper
  • Återvinning av mixade material
  • Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer
  • Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjockek

Mer information om projekten finns här.