20% lättare med vävförstärkta termoplastkompositer! 2018-01-23

 

LIGHTer jobbar för att stärka leverantörskedjor och bidra till användbara resultat. X-Shell är ett av våra projekten som byggt förtroende för ny lättviktsteknologi och samtidigt visat hur volymproduktion kan ske till rätt kostnad. Titta på vår film!