LIGHTer teknikgrupp

Teknikgruppen syftar till att medlemmarna i LIGHTer ska få möjlighet att skapa projekt, skapa konsortier, utbyta erfarenheter, skapa nätverk, diskutera frågor som ska lyftas till styrelsen etc. Teknikgruppen kommer också i vissa frågor att arbeta fram underlag till styrelsen.

Det arrangeras flera teknikgruppsmöten per år. Information kommer löpande att läggas ut under medlemssidorna. Inloggning till medlemssidorna kan göras här.

För mer information kontakta Marie Fredriksson, Swerea SWECAST