Medlemsförmåner

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena där organisationer, företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, regioner, kommuner och myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.
Att samordna gränsöverskridande lättviktssatsningar på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till framgång. Lättvikt är ett av svensk industrins starkare konkurrensmedel och Sverige behöver en nationell strukturerad satsning på lättvikt. Därför finns LIGHTer.
Genom att vara medlem i LIGHTer tar man ett gemensamt nationellt ansvar till att stötta svensk industri att bli världsledande inom lättviktsteknik. Det handlar om tillväxt, export och arbetstillfällen.

Det finns två typer av medlemsskap; Medlem Bas och Medlem Aktiv. Som aktiv medlem finns större möjligheter att påverka strategier och inriktning för LIGHTer. Som aktiv medlem har man också rösträtt på LIGHTers årliga stämma och möjligheten att bli invald i LIGHTers styrelse.

Medlemsprogrammet och avtalet kan laddas ner här.

Förmån

Bas

Aktivt

X

X

-

X

 • Delta på LIGHTers årliga stämma                 

X

X

 • Rösträtt på LIGHTers årliga stämman

-

X

 • Delta i teknikgrupp (Medlemsforum)

X

X

 • Möjlighet att bli ansvarig för teknikgrupp

X

 • Möjlighet att bli invald i LIGHTers styrelse

-

X

 • Delta i LIGHTer workshoppar utan kostnad

X

X

 • Marknadsföring webbplats                        

X

X

 • Användning av LIGHTers varumärke 

 X

X

 • Tillgång till LIGHTers nätverk

X

X

 • LIGHTer NEWS (månadsbrev)

X

X

 • Information - forsknings- och innovationsutmatningar

X

X

 • Information om pågående projekt och satsningar

X

X

 • Rabatt på LIGHTers industriella utbildningar

X (25%)

X (50%)

 • Tillgång till internationella/nationella omvärldsbev.

X

X

 • Rabatt på speciella konferenser om lättvikt

X

X

 • Coaching av projektidéer

X

X

 • Deltagande i projekt, utbildningar, workshops etc

X

X

 • Delta i arbetet med att påverka färdplan 2037

X

X

 • Som SMF få hjälp att visa forskningsstyrka internationellt

X

X