Bli medlem

Den 1 november 2013 öppnade LIGHTers medlemsprogram upp för medlemsskap. Alla organisationer med ett intresse för lättvikt och som har ett svenskt organisationsnummer kan söka medlemsskap i LIGHTer. Detta gör man på följande blankett; Ansökan om medlemsskap

Önskar ni söka medlemsskap fyller ni i blanketten "ansökan om medlemsskap" och skickar in till:

info@lighterarena.se eller Swerea IVF, LIGHTer/Jenny Kierkemann, Box 104, 431 22 Mölndal.

När vi fått er ansökan om medlemskap, skickar vi två påskrivna medlemsavtal till er. Ni skriver på dem, behåller det ena och skickar tillbaka det andra. Ni får då också en faktura för medlemsavgiften under det första året.

Som medlem i LIGHTer erhålls många fördelar. Man kan vara medlem på två nivåer; Medlemsskap Bas och Medlemsskap Aktivt. För mer information om vad det innebär att vara medlem i LIGHTer, se dokument "Medlemsprogram och avtal" nedan, eller läs mer under "medlemsförmåner".

Medlemsprogrammet och avtalet kan laddas ner här.

En verksamhetsbeskrivning för LIGHTer kan laddas ner här

Medlemskriterier