26 jan: LIGHTers Blekinge-nod har workshop Äger rum: 2018-01-26 2018-01-26

Välkommen på workshop med Techtank & Swerea IVF den 26 januari!

Vill ditt företag få hjälp med att skapa optimala förutsättningar att vässa era erbjudanden, öka er konkurrenskraft och stärka verksamheten? Techtank tillsammans med Swerea IVF och LIGHTer bjuder in till en workshop i Olofström den 26 januari 2018 där deltagarna får ta del av Swerea IVF och LIGHTers utbud med fokus på identifiering av nya behov och möjliga lättviktsprojekt. Information om olika finansieringsmöjligheter kommer även att ges, bland annat om de nya teknikcheckar som företag i Olofströmsregionen kan ansöka om under 2018! 
Mer information