20 mars: Digi Demo Day 2018, Mölndal Äger rum: 2018-03-20


Nu är det snart dags för en ny inspirationsdag kring industriell digitalisering. Tisdagen den 20 mars 2018 välkomnar vi produktionsansvariga inom svensk industri till Swerea IVF i Mölndal. Temat för dagen är digitaliserade produktionsflöden vid hybridfogning.

Hela programmet kan laddas ner här!

I fyra stationer visas hur industriell fogning av multimaterial kan ske i praktiken och hur processen kopplas samman digitalt. Demonstrationerna har fokus på:

  • Simulering och samprogrammering
  • Digital tvilling
  • Hybridfogning
  • Validering av fogning

Vi kommer även att presentera LIGHTest, ett koncept som involverar flera fysiska testbäddar inom högvolymstillverkning av lättviktsmaterial, och visa hur de olika testbäddarna kan nyttjas och kopplas samman digitalt.

Flera av Sveriges stora tillverkningsföretag är representerade under Digi Demo Day och vi välkomnar speciellt produktionsansvariga från mindre och medelstora företag som är viktiga partners i svensk industris värdekedja.

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer - LIGHTer, Innovair, Metalliska Material, Produktion2030 och SIO Grafen.

Boka redan nu in 20 mars, anmäl dig här --> 

Utvärdering