12 juni 2018, Nya möjligheter med optimeringsverktyg Äger rum: 2018-06-12

Under en dag träffas vi för att öka medvetenheten om digitaliseringens verktyg och möjligheter. Målet med seminariet är att deltagarna ska kunna förstå hur optimeringsverktyg kan användas för att ta fram mer konkurrenskraftiga produkter. Deltagarna ska även få insikter om hur en lösningsrymd vid konceptkonstruktion kan undersökas och förslag på koncept kan tas fram.

Datum 12 juni 2018
Plats Swerea IVf, Argongatan 30, Mölndal

Läs mer och anmäl dig!