Övriga utlysningar inom lättviktsområdet

 

 

Stänger  Titel Finansiär Övrigt
Löpande under året

Internationella finansieringsmöjligheter

Internationella finansiärer

Har ditt företag intresse av att forska eller utveckla tillsammans med internationella aktörer? Vill du hitta medel som kan finansiera både svenska och utländska parter?  

2 maj 2018

Utveckla framtidens marknader för klimat- och resurseffektiva material och produkter

EM

År 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser. Då bör klimat- och resurseffektiva material och produkter dominera marknaden. Vill ni bidra till utveckling av framtidens klimat- och resurseffektiva marknader?

1 feb 2018

Alliance Lightweight Open Innovation
Challenge är en innovationstävling
inom fordonsindustrin. Mer information finns här:
Flyer
Press release
In media

EU  The challenge aims to reduce carbon emissions, by finding
innovative and affordable solutions to lightweight cars. The
ALLIANCE partners are inviting innovators to participate in
this competition and present their lightweighting solutions
in two categories: Materials, and Manufacturing
28 feb 2018 Industrialisering av additiv tillverkning för
metalliska material. En utlysning inom
SIP Metalliska material.
Vinnova  
Oktober-18 Digital säkerhet och tillförlitlighet    Vinnova Vill ni samarbeta internationellt och främja utvecklingen av digital
säkerhet och tillförlitlighet? Då kan ni söka finansiering för att
undersöka potentialen i internationella samarbetsprojekt inom
området. Första ansökningstillfället stänger den 24 oktober.
Dec-17 Regeringens samverkansprogram Vinnova