Övriga utlysningar inom lättviktsområdet


Stänger     Titel                                Finansiär

16-06-14    SIP Produktion2030       Vinnova

16-06-16    FFI Hållbar produktion    Vinnova

16-06-16    SIP PiiA                          Vinnova

16-08-25    UDI steg 1                       Vinnova

16-09-20    Vinnverifiering                 Vinnova

Våren-17    RE:Source                      Vinnova