Övriga utlysningar inom lättviktsområdet

 

 

Stänger  Titel Finansiär Övrigt
Oktober-18 Digital säkerhet och tillförlitlighet    Vinnova Vill ni samarbeta internationellt och främja utvecklingen av digital
säkerhet och tillförlitlighet? Då kan ni söka finansiering för att
undersöka potentialen i internationella samarbetsprojekt inom
området. Första ansökningstillfället stänger den 24 oktober.
Dec-17 Regeringens samverkansprogram Vinnova  
Våren-17 RE:Source   Vinnova  
16-09-20 Vinnverifiering  Vinnova  
16-08-25 UDI steg 1 Vinnova  
16-06-16 SIP PiiA   Vinnova  
16-06-16 FFI Hållbar produktion Vinnova  
16-06-14 SIP Produktion2030   Vinnova