LIGHTer Medlemsutlysningar/finansiering

Båda dessa verktyg kan sökas kontinuerligt

LIGHTer prototyp- och processcheckar 
LIGHTer prototyp- och processcheckar öppnades den 2 mars 2015 och kan sökas löpande. Tidigare projekt finns publicerade under medlemssidorna
Erbjudande
Projektansökansmall
Rapportmall

LIGHTer medlemsprojekt
LIGHTers medlemmar har möjlighet att delta och skapa LIGHTer medlemsprojekt inom teknikutveckling/ utbildningsbehov/ omvärldsbevakning. Tidigare projekt finns publicerade på under medlemssidornaProjektförslagen kommer att göras tillgängliga för alla aktiva LIGHTer-medlemmar och en första prioritering genomförs vid nästkommande teknikgruppsmöte.
Erbjudande
Projektansökansmall
Rapportmall

Omvärldsbevakning - 50 % rabatt på konferenser, workshoppar och seminarier
LIGHTer erbjuder medlemmar 50 % rabatt på rese-, logi- och konferenskostnader på internationella konferenser med inriktning lättvikt. Det enda som krävs är att en sammanfattning på konferensen upprättas som sedan kan spridas till LIGHTers medlemmar genom medlemssidorna.

Ansökan om stöd görs här
Mall för rapportering finns här

För mer information kontakta:
Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer