Finansiering och utlysningar inom lättvikt

LIGHTer avser att öppna två utlysningar per år. Där emellan kommer LIGHTer att rekommendera utlysningar och finansieringsverktyg hos finansiärer som Vinnova och Energimyndigheten.

Fyll gärna i vår "one pager" så ger vi er feedback samt hjälper till att hitta lämpliga finansieringsverktyg och projektkonsortie. Mer information kring detta finns här!

Vissa av de projektidéer och "one pagers" som kommer in lägger vi ut på hemsidan. Syftet är att koppla ihop olika intressenter och skapa intressanta projekt. För att läsa mera om vilka idéer som finns, klicka här!

Här nedan finns mer information om LIGHTer utlysningar samt finansieringsverktyg inom lättvikt.

Öppna utlysningar inom LIGHTer
Övriga utlysningar inom lättvikt
Medlemsutlysningar
Övriga finansieringsverktyg
Projekt- och teknologiidéer
Inkomna projektförslag till LIGHTers utlysningar

Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer