Färdplan 2037 - Strategisk forsknings- och innovationsagenda, utgåva 2 2016


Verksamheten inom LIGHTer och Strategiskt innovationsprogram Lättvikt styrs utifrån den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt, "Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en hållbar värld".

Vår nationella lättviktsagenda utgår från konkreta behov uttryckta i lättviktsfall, som tagits fram av industrier i många olika branscher. Analysen har gett oss fyra tydliga innovationsteman (IT). Med hjälp av dessa teman kan vi länka samman, men också avgränsa, projekt och forskningsområden så att vi arbetar fokuserat mot våra mål. Naturligtvis kan ett projekt bidra till utveckling inom flera teman.
Varje innovationstema är också ett övergripande strävansmål som utmanar och får oss att ta vara på innovationspotentialen i varje projekt. (Procentsiffrorna ska inte tolkas som exakta tal utan beskriver snarare nivåer).

Vad behöver då göras och hur vill vi arbeta? Det beskriver vi i sju innovationsmekanismer (IM), som vi anser vara helt avgörande för framgång. Tillsammans lyfter de Lättvikts-Sverige och skapar bättre miljö, konkurrenskraft och tillväxt. Information om vad som pågår inom LIGHTer samt vad som pågår inom övrigt finns på denna hemsida under; teknologiutveckling, kompetensutveckling och nätverk och mötesplatser.

Agendan går att ladda ner här (svensk version)
Agendan i utskriftsvänlig version går att ladda ner här (svenska version)

Agendan i engelsk version går att ladda ner här
Agendan i engelsk utskriftsvänlig version går att ladda ner här

En omvärldsanalys av lättviktsområdet augusti 2016 går att ladda ner här

Välkommen att beställa ett tryckt exemplar av agendan genom att skicka ett meddelande till info@lighterarena.se