Färdplan 2033 - Strategisk forsknings- och innovationsagenda, utgåva 1 2013


Verksamheten inom LIGHTer och Strategiskt innovationsprogram Lättvikt styrs utifrån den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt, "Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en hållbar värld".

Den första utgåvan av vår nationella lättviktsagenda publicerades 2013. Utgåva två blev färdig hösten 2016 (länk).

Båda utgår från konkreta behov uttryckta i lättviktsfall, som tagits fram av industrier i många olika branscher. Analysen har gett oss fyra tydliga innovationsteman (IT). Med hjälp av dessa teman kan vi länka samman, men också avgränsa, projekt och forskningsområden så att vi arbetar fokuserat mot våra mål. Naturligtvis kan ett projekt bidra till utveckling inom flera teman.

Varje innovationstema är också ett övergripande strävansmål som utmanar och får oss att ta vara på innovationspotentialen i varje projekt. (Procentsiffrorna ska inte tolkas som exakta tal utan beskriver snarare nivåer).

Vad behöver då göras och hur vill vi arbeta? Det beskriver vi i sju innovationsmekanismer (IM), som vi anser vara helt avgörande för framgång. Tillsammans lyfter de Lättvikts-Sverige och skapar bättre miljö, konkurrenskraft och tillväxt. Information om vad som pågår inom LIGHTer samt vad som pågår inom övrigt finns på denna hemsida under; teknologiutveckling, kompetensutveckling och nätverk och mötesplatser.

Agendan i sin första utgåva 2013 går att ladda ner här (svensk version)

Agendan i sin första utgåva 2015 går att ladda ner här (engelsk version)

Välkommen att beställa ett tryckt exemplar av agendan genom att skicka ett meddelande till info@lighterarena.se