Färdplan 2037 - Strategisk forsknings- och innovationsagenda

LIGHTer och det strategiskt innovationsprogram för lättvikts verksamhet styrs utifrån den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt, "lättvikts lyfter svensk konkurrenskraft - för en hållbar värld".

Vår nationella lättviktsagenda utgår från konkreta behov uttryckta i lättviktsfall, som tagits fram av industrier i många olika branscher. Analysen har gett oss fyra tydliga innovationsteman (IT). Med hjälp av dessa teman kan vi länka samman, men också avgränsa, projekt och forskningsområden så att vi arbetar fokuserat mot våra mål. Naturligtvis kan ett projekt bidra till utveckling inom flera teman.

Varje innovationstema är också ett övergripande strävansmål som utmanar och får oss att ta vara på innovationspotentialen i varje projekt. (Procentsiffrorna ska inte tolkas som exakta talutan beskriver snarare nivåer.)

Vad behöver då göras och hur vill vi arbeta? Det beskriver vi i sju innovationsmekanismer (IM), som vi anser vara helt avgörande för framgång. Tillsammans lyfter de lättviktssverige och skapar bättre miljö, konkurrenskraft och tillväxt. Information om vad som pågår inom LIGHTer samt vad som pågår inom övrigt finns på denna hemsida under; teknologiutveckling, kompetensutveckling och nätverk och mötesplatser.

Agendan går att ladda ner här (svensk version)

Agendan går att ladda ner här (engelsk version)

Lättviktsfallen går att ladda ner här inom kort

Välkommen att beställa ett tryckt exemplar av agendan genom att skicka ett meddelande till info@lighterarena.se

Vi har ni påbörjat arbetet med att upprätta nästa generations färdplan 2033. En arbetsgrupp har tillsatts och arbetet beräknas vara klart juli 2016. För mer information eller om ni vill ge input till arbetet, läs mer här!